Περιήγηση: Ιβάν Ντούκε

Πολιτική
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση του Περού για προώθηση της ξενοφοβίας

✔️  Ενώ απο­κα­λύ­πτει τα ψέμα­τα του αντι­δρα­στι­κού Κολομ­βια­νού Προ­έ­δρου Την έντο­νη αντί­δρα­ση της κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας έχει προ­κα­λέ­σει η στάση…

Διεθνή
Κολομβία: Ο πρόεδρος Ιβάν Ντούκε έδωσε ψευδή στοιχεία κατά της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ

Ο πρό­ε­δρος της Κολομ­βί­ας Ιβάν Ντού­κε υπέ­βα­λε στον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα του ΟΗΕ, Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες, έναν φάκε­λο με «απο­δεί­ξεις» για την παρου­σία μελών του Εθνικού…

Διεθνή
ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ: Νέα όξυνση των σχέσεων με αμφίπλευρες κατηγορίες

Την προ­σπά­θεια της αντι­δρα­στι­κής κυβέρ­νη­σης του Ιβάν Ντού­κε να «ξεκι­νή­σει μια στρα­τιω­τι­κή σύγκρου­ση με τη Βενε­ζου­έ­λα», κατήγ­γει­λε ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της πρόεδρος…