Περιήγηση: Ικαρία

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ικαρία: Προκλητικό τραπέζωμα του πρωθυπουργού — Επίδειξη καταστρατήγησης των περιοριστικών μέτρων (ΒΙΝΤΕΟ)

Την ώρα που τη ζωή των πολι­τών απει­λεί­ται από την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης, την που καλού­νται να τηρή­σουν τα μέτρα…

Επικαιρότητα
Ν. Λαρδάς: Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε το λαό της Ικαρίας από θέση μαχητικής λαϊκής αντιπολίτευσης

Τη μάχη της επα­νε­κλο­γής της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης έδω­σε στην Ικα­ρία ο Νίκος Λαρ­δάς μέχρι τελευ­ταία στιγ­μή, απέ­να­ντι σε ένα ενιαίο…

Επικαιρότητα
Ικαρία: Θα συνεχιστεί η αγωνιστική αποτελεσματική πορεία ή θα εκλεγεί δήμαρχος υπερασπιστής της αντιλαϊκής πολιτικής — Ψήφο στο Νίκο Λαρδά

Κάλε­σμα προς τους αγω­νι­στές και προ­ο­δευ­τι­κούς ανθρώ­πους του νησιού απευ­θύ­νει με ανοι­χτή επι­στο­λή του ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή…