Περιήγηση: Ιταλικές εκλογές

Διεθνή
Εκλογές Προέδρου Δημοκρατίας στην Ιταλία – “Μαύρος καπνός”: σε εξέλιξη η 8η –καθοριστική ( ; ) ψηφοφορία

Ενώ άκαρ­πες ήταν όλες οι ψηφο­φο­ρί­ες (βολι­δο­σκό­πη­σης) για την εκλο­γή νέου Προ­έ­δρου Δημο­κρα­τί­ας στην Ιτα­λία με σχε­δόν 500 απο­χές και…