Περιήγηση: Κακοκαιρία Μήδεια

Κοινωνία
Ντύθηκε στα λευκά η Αττική – Ισχυρή σύσταση για αποφυγή μετακινήσεων

Η έντο­νη χιο­νό­πτω­ση συνε­χί­ζε­ται στην Αττι­κή προ­κα­λώ­ντας προ­βλή­μα­τα στις μετα­κι­νή­σεις, καθώς ακό­μη και κύριες οδι­κές αρτη­ρί­ες της πρω­τεύ­ου­σας ντύ­θη­καν στα…

Επικαιρότητα
Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων: Την Αττική θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Μήδεια

Έκτα­κτο δελ­τίο επι­κίν­δυ­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων εξέ­δω­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία (ΕΜΥ), σύμ­φω­να με το οποίο χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν σήμε­ρα Δευτέρα…

Πολιτική
ΚΚΕ: Φυσικά φαινόμενα βαφτίζονται «ακραία» για να κρυφτούν οι τεράστιες ελλείψεις στον τομέα της πολιτικής προστασίας

«Έχει γίνει πλέ­ον καθε­στώς φυσι­κά φαι­νό­με­να, όπως η χιο­νό­πτω­ση τον χει­μώ­να, να βαφτί­ζο­νται “ακραία”, μόνο και μόνο για να κρυφτούν…