Περιήγηση: Καταιγίδα

Επικαιρότητα
Τρεις τραυματίες στο Νέο Ηράκλειο από την πρωινή κακοκαιρία — Βομβαρδισμένο τοπίο η συνοικία (ΦΩΤΟ)

Τρεις άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν από τα έντο­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να το πρωί στο Νέο Ηρά­κλειο. Ασθε­νο­φό­ρα του ΕΚΑΒ τους μετέ­φε­ραν στα νοσοκομεία…

Επικαιρότητα
Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική — Χαλαζόπτωση σε Πεύκη, Κηφισιά και Λυκόβρυση — Προβλήματα στη Λέρο

Ισχυ­ρή καται­γί­δα σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι στην Αττι­κή, η οποία συνο­δεύ­τη­κε από χαλα­ζό­πτω­ση σε Πεύ­κη, Κηφι­σιά και Λυκό­βρυ­ση. Όπως έδειξε…

Κοινωνία
Απρόβλεπτη η ισχυρή καταιγίδα στην Αττική, συνοδεύτηκε και από ένα εντυπωσιακό σύννεφο (ΦΩΤΟ)

Η ισχυ­ρή καται­γί­δα που έπλη­ξε την Αττι­κή σήμε­ρα το από­γευ­μα, ήταν τελεί­ως απρό­βλε­πτη, καθώς τα πρω­ι­νά προ­γνω­στι­κά στοι­χεία δεν έδιναν…

Επικαιρότητα
Ισχυρές καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις στη Β. Ελλάδα από σήμερα το βράδυ

Μια γρή­γο­ρα κινού­με­νη ατμο­σφαι­ρι­κή δια­τα­ρα­χή θα επη­ρε­ά­σει κυρί­ως τα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά και θαλάσ­σια τμή­μα­τα της χώρας με κατά τόπους ισχυρές…