Περιήγηση: ΚΚ Πορτογαλίας

Διεθνή
Με αφορμή την Πορτογαλία: Η «ξινισμένη σούπα» των «προοδευτικών» κυβερνήσεων

Η «ξινι­σμέ­νη σού­πα» των «προ­ο­δευ­τι­κών» κυβερ­νή­σε­ων Με αφορ­μή τις πρό­σφα­τες εκλο­γές στην Πορ­το­γα­λία, επα­νήλ­θε στο προ­σκή­νιο η συζή­τη­ση περί των «προ­ο­δευ­τι­κών»…

Διεθνή
Πορτογαλία: Καθαρή νίκη του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος — Έχασε ψήφους το Κομμουνιστικό Κόμμα

Η καθα­ρή νίκη του κυβερ­νώ­ντος Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος (PS), του πρω­θυ­πουρ­γού Αντό­νιο Κόστα, με την παράλ­λη­λη μεί­ω­ση των ποσο­στών των υπολοίπων…