Περιήγηση: Κούλουμα

Κοινωνία
Πώς γιόρταζαν τα Κούλουμα οι κάτοικοι της Αθήνας στις αρχές του περασμένου αιώνα; Ποια μέρη προτιμούσαν;

Λόφοι, πάρ­κα και παρα­λί­ες έχουν πλημ­μυ­ρί­σει κόσμο για να γιορ­τά­σει τα Κού­λου­μα. Ο ήλιος κρύ­φτη­κε από τους αετούς που έχουν γεμίσει…