Περιήγηση: ΚΟ Καισαριανής ΚΚΕ

Εκδηλώσεις
ΚΟ Καισαριανής του ΚΚΕ 💯 Εκδήλωση-συζήτηση “Οι εξελίξεις στην περιοχή μας και οι θέσεις του ΚΚΕ”

Μπρο­στά στις σύν­θε­τες εξε­λί­ξεις και στην όξυν­ση των ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών στην περιο­χή δεν μένου­με απα­θείς, αλλά ενη­με­ρω­νό­μα­στε, σχε­διά­ζου­με την πάλη…

Εκδηλώσεις
Οι ΚΟ Καισαριανής του ΚΚΕ & ΟΒ της ΚΝΕ σας καλούν στην προβολή του ντοκιμαντέρ “Ο δρόμος μας” για τα 100 χρόνια ζωής και δράσης του ΚΚΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις Και­σα­ρια­νής του ΚΚΕ και οι Οργα­νώ­σεις Βάσης της ΚΝΕ, με αφορ­μή τη δίμη­νη οικο­νο­μι­κή εξόρ­μη­ση, σας…

Διεθνή
ΚΟ Καισαριανής ΚΚΕ: Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο & επέμβαση στη Συρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 🔻🔻 ΠΕΜΠΤΗ 31-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7:30μμ 🚩  Οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις Και­σα­ρια­νής ‑της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νουν εκδή­λω­ση-συζή­τη­ση με θέμα  «οι…