Περιήγηση: Κώστας Παπαϊωάννου

Επικαιρότητα
Πέθανε ο δημοσιογράφος Κώστας Παπαϊωάννου, δημιουργός και εκδότης της εφημερίδας «Ποντίκι»

Πέθα­νε σήμε­ρα στα 84 του χρό­νια, ο δημο­σιο­γρά­φος Κώστας Παπαϊ­ω­άν­νου. Υπήρ­ξε ο δημιουρ­γός της εβδο­μα­διαί­ας σατι­ρι­κής εφη­με­ρί­δας «Το Ποντί­κι» το…