Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων σε Δήμους και Περιφέρειες

Στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση της Περι­φε­ρεια­κής Ένω­σης Δήμων Αττι­κής (ΠΕΔΑ) μίλη­σε τη Δευ­τέ­ρα 12 Φλε­βά­ρη ο Ηλί­ας Στα­μέ­λος, δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής εκ…

Επικαιρότητα
Ορκίστηκε η Δημοτική Αρχή της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στην Καισαριανή _Φωτο

Στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του Δημαρ­χεί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα η τελε­τή ορκω­μο­σί­ας του νεο­ε­κλε­γέ­ντα Δημάρ­χου Και­σα­ρια­νής, Ηλία Στα­μέ­λου και του νέου Δημοτικού…

Επικαιρότητα
Λίγο ψηλότερα…

Γρά­φει ο \\ Σπύ­ρος Τζό­κας Τώρα πια που ολο­κλη­ρώ­θη­κε μια ακό­μα δημο­τι­κή μάχη στην Και­σα­ρια­νή πρέ­πει να προ­σέ­χου­με… να προσέχουμε…

Ατέχνως
Featured Video Play Icon
Σπύρος Τζόκας: Τα κόκκινα γαρύφαλλα της “Λαϊκής Συσπείρωσης” ανθίζουν ήδη στην Καισαριανή

Στη μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Και­σα­ρια­νής χαι­ρέ­τι­σε ο Σπύ­ρος Τζό­κας, ιστο­ρι­κός, συγ­γρα­φέ­ας, πρώ­ην δήμαρ­χος. Στον χαι­ρε­τι­σμό του σημεί­ω­σε: «Από­ψε…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
“Λαϊκή Συσπείρωση” Καισαριανής _ Ηλ. Σταμέλος: Την Κυριακή ο λαός της πόλης θα γιορτάζει γιατί θα έχει ξανά αγωνιστική δημοτική αρχή

Η μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στην πλα­τεία Και­σα­ρια­νής το από­γευ­μα της Πέμ­πτης έκα­νε  ξεκά­θα­ρο αυτό που δια­φαι­νό­ταν εδώ και…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
“ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ: Με στεφάνι στο Σκοπευτήριο τίμησε τους χιλιάδες αγωνιστές που πάλεψαν ενάντια στον φασισμό

Τους χιλιά­δες αγω­νι­στές που πάλε­ψαν ενά­ντια στον φασι­σμό τίμη­σε η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Και­σα­ρια­νής που ανή­με­ρα της επε­τεί­ου 79 χρό­νων από …

Επικαιρότητα
“Λαϊκή Συσπείρωση” Καισαριανής: την Κυριακή όλοι στην κάλπη! Ψηφίζουµε δήµαρχο τον Ηλία Σταµέλο!

Χαι­ρε­τί­ζου­µε τους χιλιά­δες συν­δη­µό­τες µας που έκα­ναν το βήµα, επι­λέ­γο­ντας το ψηφο­δέλ­τιο µε το γαρύ­φαλ­λο της ελπί­δας, της αξιο­πρέ­πειας, της…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Νέο spot από τη “Λαϊκή Συσπείρωση” Καισαριανής: Ψηφίζουμε Ηλία Σταμέλο! _ Η Καισαριανή ξέρει να παλεύει_ Ξέρει να νικάει!

🎈 Χαι­ρε­τί­ζου­με τους χιλιά­δες συν­δη­μό­τες μας που έκα­ναν το βήμα, επι­λέ­γο­ντας το ψηφο­δέλ­τιο με το γαρύ­φαλ­λο της ελπί­δας, της αξιοπρέπειας,…