Περιήγηση: Μανόλης Αναγνωστάκης

Πρόσωπα
Μανόλης Αναγνωστάκης

Ο Μανώ­λης Ανα­γνω­στά­κης, γενή­θη­κε σαν σήμε­ρα 9 Μαρ­τί­ου 1925, είναι από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους ποι­η­τές της μετα­πο­λε­μι­κής γενιάς, αν και η πρώτη…