Περιήγηση: μνημείο

Επικαιρότητα
Φασιστοειδή βεβήλωσαν το μνημείο της ΕΑΜικής Αντίστασης για το μπλόκο της Καλογρέζας

Το μνη­μείο των 22 αγω­νι­στών που εκτε­λέ­στη­καν από γερ­μα­νούς ναζί στο μπλό­κο της Καλο­γρέ­ζας βεβή­λω­σαν κάποια θρα­σύ­δει­λα φασι­στοει­δή. Πάνω στο…