Περιήγηση: Μουσείο

Επικαιρότητα
Στη Σαγκάη το μεγαλύτερο μουσείο αστρονομίας στον κόσμο υποδέχεται το κοινό

Το φαρα­ω­νι­κό αρχι­τε­κτό­νη­μα είναι σχε­δια­σμέ­νο χωρίς ευθεί­ες γραμ­μές ή ορθές γωνί­ες, «απη­χώ­ντας τη γεω­με­τρία του σύμπα­ντος και τη δυνα­μι­κή ενέργεια…

Διεθνή
Κινηματογραφική ληστεία σε μουσείο της Δρέσδης με λεία θησαυρούς άξιας 1 δισ. ευρώ (ΦΩΤΟ)

Κλέ­φτες άρπα­ξαν κοσμή­μα­τα και άλλους θησαυ­ρούς αξί­ας έως ενός δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ου ευρώ τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα από ανα­το­λι­κο­γερ­μα­νι­κό μου­σείο, έγινε…