Περιήγηση: Νίκος Χαρδαλιάς

Επικαιρότητα
Ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο Νίκος Χαρδαλιάς — Νοσηλεύεται στο «Αγία Όλγα»

«Περί την 14:30 σήμε­ρα 16/08/2021 προ­σήλ­θε στο Νοσο­κο­μείο μας ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων κ. Νικό­λα­ος Χαρ­δα­λιάς .Υπε­βλή­θη…

Κοινωνία
Περιοριστικά μέτρα σε χώρους διασκέδασης ανακοίνωσε ο Ν. Χαρδαλιάς

Περιο­ρι­στι­κά μέτρα σε χώρους δια­σκέ­δα­σης λόγω αύξη­σης των κρου­σμά­των, ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Νίκος Χαρ­δα­λιάς σε έκτα­κτη ενη­μέ­ρω­ση μετά…

Επικαιρότητα
Την άρση επιπλέον περιοριστικών μέτρων ανακοίνωσε ο Ν. Χαρδαλιάς

Επα­νεκ­κί­νη­ση και άλλων δρα­στη­ριο­τή­των ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκος Χαρ­δα­λιάς κατά τη διάρ­κεια της ενη­μέ­ρω­σης για…

Επικαιρότητα
Οι ανακοινώσεις Κικίλια – Χαρδαλιά για ωράριο, μουσική και δεξιώσεις

Την άρση κάποιων επι­πλέ­ον περιο­ρι­στι­κών μέτρων μέσα στο επό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκος…

Πολιτισμός
Εξώδικο της ΠΟΘΑ στον Χαρδαλιά για τις αντιεπιστημονικές του δηλώσεις περί μουσικής

Εξώ­δι­κο στον υφυ­πουρ­γό Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Νίκο Χαρ­δα­λιά για τη στο­χο­ποί­η­ση του χώρου του Πολι­τι­σμού, έστει­λε η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Θεά­μα­τος Ακρο­ά­μα­τος, με…

Επικαιρότητα
Όχι της επιτροπής σε εμπορικά κέντρα και κέντρα αισθητικής — «Εύθραυστη» συρρίκνωση της πανδημίας στην Αττική

Επα­νεκ­κί­νη­ση του λια­νε­μπο­ρί­ου από τη Δευ­τέ­ρα 19/4 στην Κοζά­νη και υπό όρους επα­να­λει­τουρ­γία των σχο­λών οδή­γη­σης ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολιτικής…

Κοινωνία
Σε διαδικτυακή συνάντηση με τον Ν. Χαρδαλιά το ΠΑΜΕ απαίτησε να παρθούν μέτρα στους χώρους δουλειάς

Δια­δι­κτυα­κή συνά­ντη­ση με τον υφυ­πουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Ν. Χαρ­δα­λιά πραγ­μα­το­ποί­η­σε αντι­προ­σω­πεία της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ. Η ΕΓ μετέφερε…