Περιήγηση: Ναυάγιο

Επικαιρότητα
Φορτηγό πλοίο με 14 άτομα βυθίστηκε ανοικτά της Λέσβου — Eντοπίστηκε σώος ένας ναυτικός

Έναν αγνο­ού­με­νο ναυ­τι­κό, εντό­πι­σε και περι­συ­νέ­λε­ξε σώο, ελι­κό­πτε­ρο της πολε­μι­κής αερο­πο­ρί­ας που διε­ξή­γα­γε έρευ­να στη θαλάσ­σια περιο­χή ανοι­χτά της Λέσβου,…