Περιήγηση: Ναυάγιο

Πολιτική
ΚΚΕ: Ο λαός μας δεν πρέπει να επιτρέψει να γίνουν «κανονικότητα» οι νεκροί και οι αγνοούμενοι στο Αιγαίο

«Την ίδια ώρα που ο πρω­θυ­πουρ­γός επα­να­λάμ­βα­νε τη γνω­στή καρα­μέ­λα περί “σεβα­σμού των ανθρώ­πι­νων δικαιω­μά­των” και εφαρ­μο­γής της κατά­πτυ­στης συμφωνίας…

Επικαιρότητα
Νέο ναυάγιο: Αγνοούνται δεκάδες μετανάστες — Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωση

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται ευρεία επι­χεί­ρη­ση έρευ­νας και διά­σω­σης στη θαλάσ­σια περιο­χή του Στε­νού Καφη­ρέα μετά τη βύθι­ση σκά­φους με άγνωστο…

Κοινωνία
Ναυάγια σε Λέσβο — Κύθηρα: Υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Παρά τις πολύ κακές και­ρι­κές συν­θή­κες συνε­χί­ζο­νται σήμε­ρα οι έρευ­νες για αγνο­ού­με­νους μετά το τρα­γι­κό ναυά­γιο στη Λέσβο, το δεύτερο…

Επικαιρότητα
Λα.Συ Βόρειου Αιγαίου: Για τα νέα πολύνεκρα ναυάγια με πρόσφυγες και μετανάστες

Ανα­κοί­νω­ση Γρα­φεί­ου Τύπου Λα.Συ Για άλλη μια φορά τα νερά του Αιγαί­ου γίνο­νται νεκρο­τα­φείο δεκά­δων ξερι­ζω­μέ­νων, θυμά­των των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχεδιασμών.…

Επικαιρότητα
Ανείπωτη τραγωδία στο Αιγαίο: Τουλάχιστον 16 νεκροί στο ναυάγιο της Λέσβου — Δύο σοροί στα Κύθηρα — Πολλοί οι αγνοούμενοι

Νέες γυναί­κες Αφρι­κα­νι­κής κατα­γω­γής είναι και τα 16, μέχρι στιγ­μής, θύμα­τα του ναυα­γί­ου με αλλο­δα­πούς στη θαλάσ­σια περιο­χή Πετα­λί­δι της…