Περιήγηση: «ΟΔΗΓΗΤΗΣ»

Επικαιρότητα
Το Σάββατο 8 Φλεβάρη κυκλοφορεί το νέο τεύχος του «Οδηγητή»!

«Καμία απο­στο­λή στρα­τευ­μά­των σε Λιβύη και Σαου­δι­κή Αρα­βία. Απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς!» … βρο­ντο­φω­νά­ζει το εξώ­φυλ­λο του…

Εκδηλώσεις
🚩45ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ» Δείτε στιγμιότυπα από τη 2η μέρα — Επισκεφθείτε τους χώρους με την κάμερα του «902.gr»

🚩 Σε ανα­μο­νή της μεγά­λης πολι­τι­κής συγκέ­ντρω­σης στις 20:30 με ομι­λη­τή το ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κου­τσού­μπα ‑χαι­ρε­τι­σμό…