Περιήγηση: Ολικός παγετός

Επικαιρότητα
Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων: Την Αττική θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Μήδεια

Έκτα­κτο δελ­τίο επι­κίν­δυ­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων εξέ­δω­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία (ΕΜΥ), σύμ­φω­να με το οποίο χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν σήμε­ρα Δευτέρα…

Κοινωνία
Κακοκαιρία «Μήδεια»: «Άσπρισαν» πολλές περιοχές της χώρας — Χαμηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα-Παγετός από το μεσημέρι (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Χιό­νια και ιδιαί­τε­ρα χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες έφε­ρε η κακο­και­ρία «Μήδεια» στη Βόρεια Ελλά­δα, όπως και στο μεγα­λύ­τε­ρο τμή­μα της χώρας. Αναμένεται…