Περιήγηση: Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας

Διεθνή
ΟΓΕ 8 Μάρτη_ “Τα δικαιώματα των γυναικών δεν χωράνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση των επιχειρηματικών ομίλων και των πολέμων. Παλεύουμε ασυμβίβαστα για τη γυναικεία ισοτιμία”

Με πολύ­μορ­φη αγω­νι­στι­κή δρά­ση και πρω­το­βου­λί­ες με οργά­νω­ση της διεκ­δί­κη­σης τιμούν αύριο Παρα­σκευή 8 Μάρ­τη η ΟΓΕ, σωμα­τεία και φορείς…

Επικαιρότητα
Εμποροϋπάλληλοι-Επαγγελματίες: Κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές

Κινη­το­ποί­η­ση στον εμπο­ρι­κό πεζό­δρο­μο της Ερμού, ενά­ντια στο ξήλω­μα της κυρια­κά­τι­κης αργί­ας, την αστα­μά­τη­τη δου­λειά, τα ωρά­ρια και τη ζωή…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Συνταξιουχοι – ΟΓΕ: Μαχητική συγκέντρωση & διαμαρτυρία στο υπ. Υγείας, απαίτησαν απόσυρση του Ν/Σ για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Υγεί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις απαι­τώ­ντας την άμε­ση από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περίθαλψη,…

Επικαιρότητα
Συλλαλητήρια στις 30 Νοέμβρη — Κάτω τα χέρια από την Κοινωνική Ασφάλιση

Στην τελι­κή ευθεία για τα συλ­λα­λη­τή­ρια το Σάβ­βα­το 30 Νοέμ­βρη, Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα, Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων και οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις κορυ­φώ­νουν τη δρά­ση τους για την…