Περιήγηση: Πάσχα 2015

Πολιτισμός
Ο «Επιτάφιος» του Γ. Ρίτσου και 20 εικαστικά εμπνευσμένα από τον πόνο της Μάνας

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Μάης 1936. Οι καπνερ­γά­τες προ­λε­τά­ριοι της Θεσ­σα­λο­νί­κης απερ­γούν και δια­δη­λώ­νουν διεκ­δι­κώ­ντας καλύ­τε­ρη ζωή. Μέρα με τη μέρα…