Περιήγηση: Πέλλα

Κοινωνία
Πέλλα: «Δυστυχώς σε μια σειρά επιχειρήσεις τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν εφαρμόστηκαν όπως θα έπρεπε»

Ο συνερ­γά­της μας Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας μίλη­σε στην εκπο­μπή του «Λόγια στα­ρά­τα» (ΡΑΔΙΟ-ΑΙΧΜΗ Βέροια) με εκπρό­σω­πους του Συν­δι­κά­του Γάλα­κτος Τρο­φί­μων και Ποτών…

Κοινωνία
Κεράσια και ξερικές καλλιέργειες τα θύματα της χαλαζόπτωσης σε περιοχές της Κ. Μακεδονίας

Θύμα­τα του χαλα­ζιού έπε­σαν και φέτος οι παρα­γω­γοί της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, οι οποί­οι απευ­θύ­νουν έκκλη­ση στην Πολι­τεία για στή­ρι­ξη και…

Ανακοινώσεις
Σχόλιο της ΤΕ Πέλλας του ΚΚΕ για τα επεισόδια με αφορμή τη μεταφορά προσφύγων σε ξενοδοχείο στα Γιαννιτσά

Σπέρ­νο­ντας κλί­μα μίσους και ρατσι­σμού, ομά­δα «αγα­να­κτι­σμέ­νων πολι­τών» στα Γιαν­νι­τσά κατα­φέρ­θη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα κατά μετα­να­στών και προ­σφύ­γων, ξερι­ζω­μέ­νων από τον…