Περιήγηση: Παιδιά

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Κανένας συμβιβασμός με την εκμεταλλευτική κοινωνία που αφήνει τα παιδιά απροστάτευτα στις διάφορες “Κιβωτούς του Τρόμου”

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις νέες καταγ­γε­λί­ες κακο­ποί­η­σης παι­διών, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει: «Οι νέες καταγγελίες…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Να μη συνηθίσει κανείς ως «κανονικότητα» ένα παιδί να πεινάει, να δουλεύει, να μην πηγαίνει σχολείο, να κακοποιείται

Όσα εθνι­κά σχέ­δια δρά­σης και να φέρε­τε δεν κατα­φέρ­νε­τε να εξα­σφα­λί­σε­τε ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο με άξο­νες την πρό­λη­ψη, την προ­στα­σία και…