Περιήγηση: Παιδιά

Προτεινόμενο
ΠΟΥ: Τουλάχιστον ένα παιδί υπέκυψε εν μέσω της αύξησης των κρουσμάτων οξείας ηπατίτιδας σε ανήλικους

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ) ανα­κοί­νω­σε χθες Σάβ­βα­το πως του­λά­χι­στον ένα παι­δί πέθα­νε εν μέσω αύξη­σης των περι­πτώ­σε­ων οξεί­ας ηπατίτιδας…

Επιστήμη
Έρευνα: Τα μωρά που γεννήθηκαν στην πανδημία έχουν ελαφρώς χειρότερες επιδόσεις σε αναπτυξιακά τεστ

Επι­στή­μο­νες στις ΗΠΑ κατά­λη­ξαν σε έρευ­νά τους, ότι τα μωρά που γεν­νή­θη­καν στη διάρ­κεια του πρώ­του έτους της παν­δη­μί­ας εμφάνισαν…

Κοινωνία
Ανατριχιαστικές καταγγελίες για βία και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε ορφανοτροφείο

Ανα­τρι­χια­στι­κές είναι οι καταγ­γε­λί­ες για όσα φέρε­ται να συνέ­βαι­ναν σε ορφα­νο­τρο­φείο της Αθή­νας. Σύμ­φω­να με την υφυ­πουρ­γό Εργα­σί­ας Δόμνα Μιχαηλίδου,…

Παιδεία
. Παφίλης Η οριζόντια ρύθμιση για δύο χρόνια φυλακή δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα
Featured Video Play Icon
Ο Θ. Παφίλης για την τροπολογία που προβλέπει δύο χρόνια φυλάκιση σε όσους δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο

Τερά­στιο πρό­βλη­μα με κοι­νω­νι­κές δια­στά­σεις δημιουρ­γεί η ορι­ζό­ντια ρύθ­μι­ση για δύο χρό­νια φυλα­κή σε όσους δεν στέλ­νουν τα παι­διά στο…

Παιδεία
Τα αυξανόμενα κρούσματα σε παιδιά και τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας δημιουργούν ανησυχία στα σχολεία

Ανη­συ­χία προ­κα­λεί η αύξη­ση των κρου­σμά­των κορο­νοϊ­ού στα παι­διά, ανη­συ­χία που επι­τεί­νε­ται από τις δυσοί­ω­νες εκτι­μή­σεις δια­φό­ρων επι­στη­μό­νων και κυρίως…

Προτεινόμενο
Την Παρασκευή 30/7 ανοίγει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των παιδιών 12+ — Ποσοστά εμβολιασμών ανά ηλικιακή ομάδα

Ραγδαία αύξη­ση κρου­σμά­των στην παι­δι­κή και εφη­βι­κή ηλι­κία παρα­τη­ρεί­ται στη χώρα μας και τα παι­διά απο­τε­λούν πηγή δια­σπο­ράς, ανέ­φε­ρε η…