Περιήγηση: Παλαιστινιακό

Διεθνή
Παραδοχή Μπλίνκεν: Το 100% του πληθυσμού στη Γάζα υποφέρει από «οξεία επισιτιστική ανασφάλεια»

Το σύνο­λο του πλη­θυ­σμού της Γάζας υπο­φέ­ρει από “οξεία επι­σι­τι­στι­κή ανα­σφά­λεια”, δήλω­σε σήμε­ρα ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Άντο­νι Μπλίνκεν,…

Ανακοινώσεις
Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης: Ψήφισμα για την Παγκόσμιας Ημέρας Αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης, στις 29 Νοέμβρη

Σε ψήφι­σμά της ενό­ψει της 29ης Νοέμ­βρη, Παγκό­σμιας Ημέ­ρας Αλλη­λεγ­γύ­ης στο λαό της Παλαι­στί­νης, η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλληλεγγύης…

Διεθνή
Ισραήλ: Ψήφισαν νόμο που απαγορεύει την είσοδο σε σχολεία σε επικριτικές για το Παλαιστινιακό οργανώσεις

Η Κνε­σέτ πέρα­σε σήμε­ρα ένα νομο­σχέ­διο που θα επι­τρέ­πει στην ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση να απα­γο­ρεύ­ει σε οργα­νώ­σεις επι­κρι­τι­κές της κυβερ­νη­τι­κής πολιτικής…