Περιήγηση: Παναγιώτης Ηλιόπουλος

Ατέχνως
Στις αγροτικές φυλακές μεταφέρονται τρεις φασίστες μέλη της εγκληματικής Χρυσής Αυγής

Τρεις φασί­στες της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης «Χρυ­σή Αυγή» που έχουν κατα­δι­κα­στεί, μετή­χθη­σαν, σύμ­φω­να με όσα έγι­ναν γνω­στά, από τις φυλακές…

Κοινωνία
Εφετείο Αναστολών: “Όχι” στην αποφυλάκιση των πρώην χρυσαυγιτών Π. Ηλιόπουλου και Ν. Μίχου

Αρνη­τι­κή απά­ντη­ση στις αιτή­σεις απο­φυ­λά­κι­σης των κατα­δι­κα­σμέ­νων για εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση πρώ­ην βου­λευ­τών της Χρυ­σής Αυγής Πανα­γιώ­τη Ηλιό­που­λου και Νίκου Μίχου…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: «Μπαρμπάδια» και «οπαδοί ποδοσφαίρου» τα τάγματα εφόδου

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής και οι απο­λο­γί­ες των Πολύ­βιου Ζησι­μό­που­λου, από­στρα­του αξιω­μα­τι­κού του Ελλη­νι­κού Στρα­τού και μέλους της…

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Έχει τατουάζ «Sieg Heil» αλλά… θα πολεμούσε ενάντια στον Χίτλερ!

Να που­λή­σει τρέ­λα με το… τσου­βά­λι επι­χεί­ρη­σε ο πρώ­ην χρυ­σαυ­γί­της βου­λευ­τής Πανα­γιώ­της Ηλιό­που­λος, κατά τη διάρ­κεια της απο­λο­γί­ας του στη…

Πολιτική
Νέο κόμμα φτιάχνει ο υπόδικος ναζί Λαγός — «Αποστασία» ή σχέδιο διαφυγής με εμπνευστή τον Μιχαλολιάκο

Τον προ­σε­χή Νοέμ­βριο προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται να ξεκι­νή­σει και επί­ση­μα τη λει­τουρ­γία του ο νέος «πολι­τι­κός φορέ­ας», με επι­κε­φα­λής τον κατη­γο­ρού­με­νο ως…

Κοινωνία
Οι χρυσαυγίτες Ηλιόπουλος, Γερμενής απαλλάχτηκαν από δικαστήριο για πράξεις που παραδέχτηκαν!!! (ΒΙΝΤΕΟ)

«Έχει απο­δει­χτεί χωρίς καμία αμφι­βο­λία ότι μια πολυ­με­λής ομά­δα ατό­μων με δια­κρι­τι­κά της Χρυ­σής Αυγής, στην οποία είχαν πρω­τεύ­ο­ντα ρόλο…

Επικαιρότητα
Ν. Καραθανασόπουλος: «Οι φασίστες της Χρυσής Αυγής κηρύττουν σήμερα τον εθνικισμό και το μίσος ανάμεσα στους λαούς γιατί μισούν όλους τους λαούς»

Ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος ανα­φέρ­θη­κε στη δρά­ση της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής στα σχο­λεία, με αφορ­μή το παρα­λή­ρη­μα του χρυ­σαυ­γί­τη Ηλιό­που­λου στη…

Κοινωνία
Μια πρόεδρος σε δίκη χρυσαυγιτών που τιμάει τη Δικαιοσύνη, ένας παπάς και ένας αστυνόμος…

Ανα­βλή­θη­κε για ακό­μη μία φορά από το μονο­με­λές πλημ­με­λειο­δι­κείο η εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης επί­θε­σης σε βάρος μικρο­πω­λη­τών στην Ραφή­να τον…