Περιήγηση: Περιφέρεια Αττικής

Επικαιρότητα
Περιφέρεια Αττικής: Ενάντια στις οικογένειες των θυμάτων σε Μάνδρα και Μάτι με ψήφους ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσής Αυγής!

Ενά­ντια στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των σε Μάν­δρα και Μάτι θα βρε­θεί στα δικα­στή­ρια η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής που φέρει μεγά­λο μερίδιο…

Επικαιρότητα
Περιφέρεια & Δήμοι Αττικής: Τους ενοχλεί το αυριανό αντιπολεμικό συλλαλητήριο του ΚΚΕ στο Σύνταγμα και κατεβάζουν αφίσες

Μετά τους ειδή­μο­νες στον αντι­κομ­μου­νι­σμό δημο­σιο­γρά­φους, που κάνουν ό,τι μπο­ρούν αρα­διά­ζο­ντας μπα­ρού­φες επι­τε­θει­μέ­νοι στη θέση του ΚΚΕ για τον ιμπεριαλιστικό…

Πολιτική
Περιφέρεια Αττικής: Η διοίκηση Πατούλη συνεχίζει να προσκαλεί τους εγκληματίες ναζί της Χ.Α. σε συνεδρίασεις!

«Οι ναζι­στές δεν έχουν καμιά δου­λειά στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αττι­κής. «Η θέση των…

Επικαιρότητα
? Γ. Πρωτούλης: Όσο γίνεται περισσότερους αγωνιστές της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Όσο γίνε­ται περισ­σό­τε­ρους αγω­νι­στές της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο και για­τί όχι και πρώ­τη δύνα­μη, τόνι­σε ο Γιάν­νης Πρωτούλης…