Περιήγηση: Πλημμύρες στη Θεσσαλονίκη

Επικαιρότητα
ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας ΚΚΕ για τις πλημμύρες στη Θεσσαλονίκη: Σταθερά απών ο κρατικός μηχανισμός τις κρίσιμες στιγμές

Σε ανα­κοί­νω­σή της για τα σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα από την κακο­και­ρία στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ αναφέρει…

Επικαιρότητα
Δυτική Θεσσαλονίκη: Κλιμάκια του ΚΚΕ στο πλευρό των κατοίκων που έχουν πληγεί από τις καταιγίδες (VIDEO)

Στο πλευ­ρό των κατοί­κων των περιο­χών της Θεσ­σα­λο­νί­κης που έχουν πλη­γεί από τις καται­γί­δες, βρί­σκο­νται από την πρώ­τη στιγ­μή κλιμάκια…

Κοινωνία
Επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Πλημμύρισε μέχρι και η βιβλιοθήκη του ΑΠΘ…

Η βρο­χό­πτω­ση των προη­γού­με­νων ημε­ρών στη Θεσ­σα­λο­νί­κη είχε ως απο­τέ­λε­σμα να πλημ­μυ­ρί­σει μέχρι και η βιβλιο­θή­κη του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλονίκης!…

Επικαιρότητα
«Βούλιαξε» πάλι η Θεσσαλονίκη: Αιχμηρή ανακοίνωση της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ

«Τα μεγά­λα παχιά λόγια για τη “Θεσ­σα­λο­νί­κη που αλλά­ζει” με εξω­στρέ­φεια, ανά­πτυ­ξη και έργα βού­λια­ξαν στους πλημ­μυ­ρι­σμέ­νους δρό­μους», ανα­φέ­ρει σε…