Περιήγηση: Πλημμύρες στη Θεσσαλονίκη

Κοινωνία
Επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Πλημμύρισε μέχρι και η βιβλιοθήκη του ΑΠΘ…

Η βρο­χό­πτω­ση των προη­γού­με­νων ημε­ρών στη Θεσ­σα­λο­νί­κη είχε ως απο­τέ­λε­σμα να πλημ­μυ­ρί­σει μέχρι και η βιβλιο­θή­κη του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλονίκης!…

Επικαιρότητα
«Βούλιαξε» πάλι η Θεσσαλονίκη: Αιχμηρή ανακοίνωση της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ

«Τα μεγά­λα παχιά λόγια για τη “Θεσ­σα­λο­νί­κη που αλλά­ζει” με εξω­στρέ­φεια, ανά­πτυ­ξη και έργα βού­λια­ξαν στους πλημ­μυ­ρι­σμέ­νους δρό­μους», ανα­φέ­ρει σε…