Περιήγηση: Πολυτεχνείο

Επικαιρότητα
ΣΦΕΑ: Ζητά την παραίτηση του υφυπουργού Παιδείας μετά τις ανιστόρητες δηλώσεις για το Πολυτεχνείο

Την παραί­τη­ση του υφυ­πουρ­γού Παι­δεί­ας Άγγε­λου Συρί­γου ζητά σε ανα­κοί­νω­σή του ο Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων και Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών (ΣΦΕΑ) μετά τις…

Επικαιρότητα
Ανιστόρητη αθλιότητα Συρίγου για το Πολυτεχνείο — Απάντηση του Θ. Παφίλη (VIDEO)

Ανι­στό­ρη­τη και πολι­τι­κά απα­ρά­δε­κτη τοπο­θέ­τη­ση του κ. Συρί­γου, υφυ­πουρ­γού παι­δεί­ας – πανε­πι­στη­μια­κού για την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου στην ομι­λία του…

Επικαιρότητα
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: Ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημ. Κουτσούμπα — Η νεολαία έχει επιλογή, να συμπορευτεί με ΚΚΕ και ΚΝΕ στον δρόμο της ανατροπής!

Ναι, αυτοί είμα­στε! Αυτό είναι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Πάντα στη σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας! Η νεο­λαία έχει επιλογή!…

Επικαιρότητα
Ανακλήθηκε η απαράδεκτη τιμωρία του καταδρομέα που συμμετείχε στην πορεία του Πολυτεχνείου

Ανα­κλή­θη­κε η απα­ρά­δε­κτη τιμω­ρία που είχε ανα­κοι­νω­θεί στον κατα­δρο­μέα του Κέντρου Εκπαί­δευ­σης Ειδι­κών Δυνά­με­ων (ΚΕΕΔ) στο Μεγά­λο Πεύ­κο μετά το…

Πολιτική
. Κουτσούμπας Τo Πολυτεχνείο επιβεβαιώνει ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Τα επίκαιρα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου επιβεβαιώνουν ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό

«Τα μηνύ­μα­τα της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου είναι επί­και­ρα και σήμε­ρα ακρι­βώς για­τί τόσο η αστι­κή δικτα­το­ρία που υπήρ­χε το ΄73,…

Κοινωνία
Με εκδηλώσεις και αντιιμπεριαλιστικές πορείες ανά την Ελλάδα κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο

Κορυ­φώ­νο­νται την Τετάρ­τη 17 Νοεμ­βρί­ου οι εκδη­λώ­σεις για την επέ­τειο του Πολυ­τε­χνεί­ου με το καθιε­ρω­μέ­νο αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην αμε­ρι­κά­νι­κη πρεσβεία.…

Κοινωνία
ΚΝΕ: Πολύπλευρες εκδηλώσεις σε σχολές και γειτονιές μπροστά στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Πλού­σιο πρό­γραμ­μα εκδη­λώ­σε­ων μπρο­στά στην επέ­τειο της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου «Το Πολυ­τε­χνείο ζει! Εξω οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ! Από…

Πολιτική
Αλ. Παπαρήγα: «Η κάθε ιστορική επέτειος δεν εξαντλείται με την υποχρέωση να θυμόμαστε και να μαθαίνουμε τι έγινε»

Στα συμπε­ρά­σμα­τα που μπο­ρεί να βγά­λει από τη δικτα­το­ρία και το Πολυ­τε­χνείο «η γενιά που χωρίς δικαιώ­μα­τα παλεύ­ει να γίνει…

Επικαιρότητα
Μέτρα στα πρότυπα του Πολυτεχνείου στην επέτειο δολοφονίας Γρηγορόπουλου

Από­φα­ση απα­γό­ρευ­σης των συνα­θροί­σε­ων για όλη την επι­κρά­τεια, ενό­ψει της 12ης επε­τεί­ου της δολο­φο­νί­ας του Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου, ανα­μέ­νε­ται από τον…