Περιήγηση: Πολυτεχνείο

Πρόσωπα
Γιάννης Καϊλής, τον δολοφόνησε η χούντα γιατί «ΕΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΕΝ εις την αναγραφήν συνθημάτων και εσχεδίασε το πανώ ΕΞΩ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ»

Το Διστο­μί­τη φοι­τη­τή της σχο­λής Καλών Τεχνών, Γιάν­νη Καΐ­λη, που ο φάκε­λός του στην Ασφά­λεια ανα­φέ­ρει πως «καθ’ όλην την…

Επικαιρότητα
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ — 49 χρόνια από τον ηρωικό ξεσηκωμό: στον δρόμο του ΚΟΚΚΙΝΟΥ ανυποχώρητου ΑΓΩΝΑ γράφεται η ΙΣΤΟΡΙΑ (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Με μια ογκώ­δη και μαχη­τι­κή δια­δή­λω­ση, που κατέ­λη­ξε στην πρε­σβεία των ΗΠΑ, με συν­θή­μα­τα που μετέ­φε­ραν στον λαό το κάλεσμα…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες λαού στη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Χιλιά­δες λαού, εργα­ζό­με­νοι συσπει­ρω­μέ­νοι στα μπλοκ των σωμα­τεί­ων τους, φοι­τη­τές, κάτω από τα πανό των φοι­τη­τι­κών τους συλ­λό­γων και μαθητές…

Κοινωνία
Πλήθος κόσμου τιμά την 49η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου — Οι συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Με σύμ­μα­χο τον καλό και­ρό, πλή­θος κόσμου κατα­φθά­νει στον ιστο­ρι­κό χώρο του Πολυ­τε­χνεί­ου. Η χτυ­πη­μέ­νη από τα τανκς πόρ­τα και…

Επικαιρότητα
49η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου: Την Πέμπτη 17/11 οι πορείες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις

Με τη μεγά­λη αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία προς την αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία κορυ­φώ­νε­ται την Πέμ­πτη ο αγω­νι­στι­κός εορ­τα­σμός της 49ης επε­τεί­ου από τον…

Επικαιρότητα
Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ: Αφίσα για το Πολυτεχνείο χωρίς το… «Έξω οι ΗΠΑ»! (ΦΩΤΟ)

Η ξετσι­πω­σιά και πολι­τι­κός αρι­βι­σμός απο­τε­λούν δια­χρο­νι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κό γνώ­ρι­σμα της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας. Σε κάθε επέ­τειο της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνείο και στο…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Στεφάνι στο Πολυτεχνείο κατέθεσαν κουβανοί συνδικαλιστές (ΒΙΝΤΕΟ)

Υπό το σύν­θη­μα «Αλλη­λεγ­γύη στην πάλη των λαών, πόλε­μο στον πόλε­μο των ιμπε­ρια­λι­στών», στε­φά­νια στο Πολυ­τε­χνείο κατέ­θε­σε αντι­προ­σω­πεία Κου­βα­νών συνδικαλιστών…