Περιήγηση: Πόρισμα

Πολιτική
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: Συζητείται σήμερα το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για το έγκλημα στα Τέμπη

Στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής συζη­τεί­ται σήμε­ρα το πόρι­σμα της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής για το έγκλη­μα των Τεμπών. Πρό­κει­ται για το πόρισμα-ντροπή…

Κοινωνία
Τέμπη: Στη δημοσιότητα το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων – Μοίρασαν ευθύνες μέχρι και στους μηχανοδηγούς

Στη δημο­σιό­τη­τα δόθη­κε το πόρι­σμα της, διο­ρι­σμέ­νης από τον Γιώρ­γο Γερα­πε­τρί­τη, Επι­τρο­πής Εμπει­ρο­γνω­μό­νων η οποία χρειά­στη­κε μόλις ενά­μι­σο μήνα για…

Κοινωνία
Γ. Γεραπετρίτης: Μέχρι το Πάσχα το πόρισμα για τα Τέμπη – Αρχές Οκτωβρίου το σύστημα τηλεδιοίκησης στο δίκτυο

Μέχρι το Πάσχα ή την αμέ­σως επό­με­νη εβδο­μά­δα θα έχει ολο­κλη­ρω­θεί το πόρι­σμα της Επι­τρο­πής Εμπει­ρο­γνω­μό­νων για το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύχημα…

Κοινωνία
Πόρισμα για την τραγωδία στο Μάτι: Πλήρης σύγχυση και απόλυτη έλλειψης συντονισμού — Οι διάλογοι της ντροπής

Εικό­να πλή­ρους σύγ­χυ­σης και από­λυ­της έλλει­ψης συντο­νι­σμού μετα­ξύ των αρμό­διων φορέ­ων, χωρίς ενιαία πλη­ρο­φό­ρη­ση και με άγνοια για το πού…