Περιήγηση: Ρέντη

Κοινωνία
Επεισόδια στου Ρέντη: Προφυλακίστηκε ο 18χρονος — Απορρίφτηκε το αίτημά του να μπει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων

Προ­φυ­λα­κι­στέ­ος κρί­θη­κε ο 18χρονος που κατη­γο­ρεί­ται για τον τραυ­μα­τι­σμό αστυ­νο­μι­κού με ναυ­τι­κή φωτο­βο­λί­δα στου Ρέντη, σε επει­σό­δια έξω από κλειστό…

Επικαιρότητα
Επεισόδια στου Ρέντη: Σε ακρωτηριασμό αριστερού κάτω άκρου υπεβλήθη ο αστυνομικός

Σύμ­φω­να με νεό­τε­ρο ιατρι­κό ανα­κοι­νω­θέν από το Νοσο­κο­μείο Νίκαιας, ο 31χρονος αστυ­νο­μι­κός υπε­βλή­θη σήμε­ρα σε ακρω­τη­ρια­σμό αρι­στε­ρού κάτω άκρου, λόγω…

Αθλητικά
Ρέντη: Αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά σε επεισόδια στο κλειστό «Μ. Μερκούρη»

Σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση νοση­λεύ­ε­ται στο Γενι­κό Κρα­τι­κό Νοσο­κο­μείο Νικαί­ας ο τραυ­μα­τί­ας αστυ­νο­μι­κός, που χτυ­πή­θη­κε από ναυ­τι­κή φωτο­βο­λί­δα στο μηρό κατά…