Περιήγηση: Ρίτα Χέιγουορθ

Κινηματογράφος
Ρίτα Χέιγουορθ: Το sex symbol, οι πέντε αποτυχημένοι γάμοι, η διαρκής κακοποίηση και ο μύθος της Τζίλντα

Απο­τε­λεί ένα από τα πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κά παρα­δείγ­μα­τα στην παρα­γω­γή ειδώ­λων, sex symbol, από το Χόλι­γουντ. Και συνά­μα από τις πιο…