Περιήγηση: Ρωσία ΗΠΑ

Διεθνή
Αμερικανίδα βουλευτής για Ουκρανία: Δεν ξέρω τι είναι η «ζώνη απαγόρευσης πτήσεων» αλλά συμφωνώ να καταρρίπτονται ρώσικα αεροσκάφη

Υπο­στη­ρί­ζει ανα­φαν­δόν την επι­βο­λή ζώνης απα­γό­ρευ­σης πτή­σε­ων πάνω από την Ουκρα­νία, αλλά δεν ξέρει τι ακρι­βώς είναι. Ο λόγος για…

Απόψεις
Η στάση των κομμουνιστών απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­μά­χη μετα­ξύ των δυνά­με­ων του Ευρω­α­τλα­ντι­σμου (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) και της Ρωσί­ας με επί­κε­ντρο την Ουκρανία…

Επικαιρότητα
Η Ελλάδα στη δίνη του πολέμου: Προς Αλεξανδρούπολη πλέει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Harry Truman»

Αμεί­ω­τα συνε­χί­ζε­ται η εμπλο­κή της χώρας στους επι­κίν­δυ­νους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς, την ώρα που το φιτί­λι του πολέ­μου έχει ανά­ψει για…

Απόψεις
Τι μας διδάσκει ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — Του Νίκου Μόττα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, ως απο­τέ­λε­σμα της ραγδαί­ας όξυν­σης του ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κού αντα­γω­νι­σμού των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ…