Περιήγηση: Ρωσία ΗΠΑ

Απόψεις
Τι μας διδάσκει ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — Του Νίκου Μόττα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, ως απο­τέ­λε­σμα της ραγδαί­ας όξυν­σης του ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κού αντα­γω­νι­σμού των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ…

Διεθνή
ΗΠΑ-Ουκρανία: Ισχυρίζονται ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για «πλήρη εισβολή» και πόλεμο

Η Ρωσία «βάζει τις τελευ­ταί­ες πινε­λιές» για μια «πλή­ρη εισβο­λή», δήλω­σε την Τετάρ­τη ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Άντο­νι Μπλίν­κεν προσθέτοντας…