Περιήγηση: Σαν σήμερα 12 Απριλίου

Stop Carre
Σαν σήμερα 12 Απριλίου

1204 Οι Σταυροφόροι, που παίρνουν μέρος στην Δ’ Σταυροφορία, προχωρούν στην πρώτη Άλωση της Κωνσταντινούπολης. 1606 Οι Άγγλοι επιλέγουν το…