Περιήγηση: Σαν σήμερα 12 Απριλίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 12 Απριλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

65 Πέθα­νε ο Σενέ­κας, Ρωμαί­ος φιλό­σο­φος, δρα­μα­τουρ­γός και πολι­τι­κός 1204 Οι Σταυ­ρο­φό­ροι, που παίρ­νουν μέρος στην Δ’ Σταυ­ρο­φο­ρία, προ­χω­ρούν στην πρώ­τη Άλωση…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 12 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

65 Πέθα­νε ο Σενέ­κας, Ρωμαί­ος φιλό­σο­φος, δρα­μα­τουρ­γός και πολι­τι­κός 1204 Οι Σταυ­ρο­φό­ροι, που παίρ­νουν μέρος στην Δ’ Σταυ­ρο­φο­ρία, προ­χω­ρούν στην πρώ­τη Άλωση…