Περιήγηση: Σαν σήμερα 2 Ιουνίου

Stop Carre
Σαν σήμερα 2 Ιουνίου

455 Βάνδαλοι μπαίνουν στη Ρώμη και τη λεηλατούν για δύο εβδομάδες. Φεύγοντας παίρνουν μαζί τους μεγάλο μέρος των θησαυρών της πόλης…