Περιήγηση: Σεισμός τώρα

Προτεινόμενο
Σεισμός — Ταϊβάν: Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών

Ισχυ­ρή σει­σμι­κή δόνη­ση μεγέ­θους 7,2 βαθ­μών σημειώ­θη­κε σήμε­ρα στο νοτιο­α­να­το­λι­κό τμή­μα της Ταϊ­βάν, το οποίο είναι αραιο­κα­τοι­κη­μέ­νο, ανα­κοί­νω­σε το Αμερικανικό…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Σεισμός Ζάκυνθος: Πτώση βράχων στον κόλπο του Ναυαγίου — Έκλεισε η παραλία για τους επισκέπτες

Απο­κόλ­λη­ση βρά­χων έγι­νε στην περιο­χή του γνω­στού Ναυα­γί­ου στη Ζάκυν­θο, εξαι­τί­ας του ισχυ­ρού σει­σμού 5,4 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, που…

Ατέχνως
Σεισμός τώρα: Ισχυρή σεισμική δόνηση σε θαλάσσιο χώρο στα ανοικτά της Κρήτης

Σει­σμός τώρα: Το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών ανα­κοί­νω­σε ότι σήμε­ρα, στις 07:13 ώρα Ελλά­δος, το σει­σμο­λο­γι­κό δίκτυο κατέγραψε…