Περιήγηση: Σκοπευτήριο Καισαριανής

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: «Τώρα το νιώθετε καλά, πως η καρδιά που χτυπάει δυνατά, αριστερά, δεν μπορεί παρά να είναι μόνον ΚΚΕ!»

«Από εδώ, από το ποτι­σμέ­νο με αίμα Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής, όπου πριν 79 χρό­νια, την Πρω­το­μα­γιά του 1944, 200 κομμουνιστές…

Επικαιρότητα
Κόκκινα μεροκάματα σαν τον παλιό καλό καιρό — “Παράθυρα ανοίγουμε στο μέλλον”!

Οι “αφα­νείς” παντός και­ρού σ.φοι ολο­κλη­ρώ­νουν την άρτια –όπως πάντα, υπο­δο­μή της μεγά­λης συναυ­λί­ας για την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά στο Σκοπευτήριο…

Επικαιρότητα
Μεγάλη εκδήλωση τιμής και μνήμης: Η Παγκόσμια Αντιστασιακή Ομοσπονδία FIR στο Μνημείο Εκτελεσμένων του Σκοπευτήριο Καισαριανής (ΦΩΤΟ)

Στο ματο­βαμ­μέ­νο Σκο­πευ­τή­ριο η FIR, τιμά τους νεκρούς του αγώ­να σήμε­ρα, μέρα “ορό­ση­μο”, που συνέ­πε­σε με την πριν 77 χρόνια…

Επικαιρότητα
Καισαριανή: Κατάπτυστη απόφαση του δημάρχου που προσβάλλει τη μνήμη των εκτελεσμένων στο Σκοπευτήριο

Την αγα­νά­κτη­ση της ΠΕΑΕ-ΔΣΕ, των αντι­στα­σια­κών και των απο­γό­νων τους έχει προ­κα­λέ­σει η από­φα­ση του δημάρ­χου Και­σα­ρια­νής που προ­σβάλ­λει τη…

Επικαιρότητα
Καισαριανή: Αποχώρησε η αστυνομία απ’ το Σκοπευτήριο — Κανονικά στις 8.30 μ.μ. η συναυλία αλληλεγγύης

Κανο­νι­κά θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης στους πυρό­πλη­κτους που διορ­γα­νώ­νουν οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας, στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής στις…