Περιήγηση: Συλλαλητήρια

Επικαιρότητα
Συλλαλητήρια στις 17 Δεκέμβρη σε όλη τη χώρα ενάντια στον προϋπολογισμό-καρμανιόλα

Με συλ­λα­λη­τή­ρια που ξεκι­νούν από από­ψε, συνε­χί­ζο­νται αύριο Παρα­σκευή και κορυ­φώ­νο­νται το Σάβ­βα­το 17 Δεκέμ­βρη σε Αθή­να, Θεσ­σα­λο­νί­κη και άλλες πόλεις, Σωμα­τεία, Ομο­σπον­δί­ες και…

Διεθνή
Featured Video Play Icon
ΕΥΡΩΠΗ: Απεργιακές κινητοποιήσεις σε πολλές χώρες (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Ουσια­στι­κές αυξή­σεις μισθών απέ­να­ντι στην τερά­στια ακρί­βεια, Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις με δικαιώ­μα­τα απέ­να­ντι στην κλι­μά­κω­ση της αντερ­γα­τι­κής επί­θε­σης από κυβερ­νή­σεις και…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
ΑΘΗΝΑ: Ηχηρό μήνυμα από τα Προπύλαια — «Η συμφωνία τώρα να αποσυρθεί, έξω οι Βάσεις και οι Αμερικανοί»

Να ακυ­ρω­θεί τώρα η  Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις βάσεις απαι­τούν χιλιά­δες δια­δη­λω­τές που έχουν κατα­κλύ­σει τα Προ­πύ­λαια. Στο βήμα αυτή…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΑΘΗΝΑ: Συνεχή συνθήματα στις προσυγκεντρώσεις ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις

Συνε­χή είναι τα συν­θή­μα­τα από τις προ­συ­γκε­ντρώ­σεις και ενώ οι δια­δη­λω­τές πορεύ­ο­νται δυνα­μι­κά προς τα Προ­πύ­λαια. «Η συμ­φω­νία τώρα να…

Επικαιρότητα
ΑΘΗΝΑ Ξεκινούν οι προσυγκεντρώσεις — «Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι βάσεις, καμία συμμετοχή στις επεμβάσεις»

«Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγου­νε οι βάσεις, καμία συμ­με­το­χή στις επεμ­βά­σεις», «Όχι στους πολέ­μους των ιμπε­ρια­λι­στών, ζήτω η φιλία των…

Επικαιρότητα
ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ: Πάρτε πίσω τη Συμφωνία! Καμία συμμετοχή στο ιμπεριαλιστικό μακελειό!

Ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα ακύ­ρω­σης της Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις βάσεις και ενά­ντια σε κάθε εμπλο­κή της χώρας στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σφα­γεία αποτελούν…