Περιήγηση: Συλλαλητήρια

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ 💥 Αποφάσεις ρεκόρ από 37 Εργατικά Κέντρα και 22 Ομοσπονδίες _Aπεργούμε και διαδηλώνουμε σε όλη τη χώρα για τις ζωές μας!

‘Η τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας! Το σύν­θη­μα που γεν­νή­θη­κε στις πρω­τό­γνω­ρες κινη­το­ποι­ή­σεις που πυρο­δό­τη­σε το έγκλη­μα στα Τέμπη…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Όλοι αύριο στο Σύνταγμα! Αγωνιστική υποδοχή από Σωματεία και φορείς της Αττικής

Όλοι οι δρό­μοι αύριο οδη­γούν στο Σύνταγ­μα. Στις 6.30 μ.μ. θα γίνει το μεγά­λο πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο των αγρο­τών που παλεύουν…

Επικαιρότητα
Συλλαλητήρια στις 17 Δεκέμβρη σε όλη τη χώρα ενάντια στον προϋπολογισμό-καρμανιόλα

Με συλ­λα­λη­τή­ρια που ξεκι­νούν από από­ψε, συνε­χί­ζο­νται αύριο Παρα­σκευή και κορυ­φώ­νο­νται το Σάβ­βα­το 17 Δεκέμ­βρη σε Αθή­να, Θεσ­σα­λο­νί­κη και άλλες πόλεις, Σωμα­τεία, Ομο­σπον­δί­ες και…

Διεθνή
Featured Video Play Icon
ΕΥΡΩΠΗ: Απεργιακές κινητοποιήσεις σε πολλές χώρες (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Ουσια­στι­κές αυξή­σεις μισθών απέ­να­ντι στην τερά­στια ακρί­βεια, Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις με δικαιώ­μα­τα απέ­να­ντι στην κλι­μά­κω­ση της αντερ­γα­τι­κής επί­θε­σης από κυβερ­νή­σεις και…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
ΑΘΗΝΑ: Ηχηρό μήνυμα από τα Προπύλαια — «Η συμφωνία τώρα να αποσυρθεί, έξω οι Βάσεις και οι Αμερικανοί»

Να ακυ­ρω­θεί τώρα η  Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις βάσεις απαι­τούν χιλιά­δες δια­δη­λω­τές που έχουν κατα­κλύ­σει τα Προ­πύ­λαια. Στο βήμα αυτή…