Περιήγηση: Συλλαλητήρια

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
ΑΘΗΝΑ: Ηχηρό μήνυμα από τα Προπύλαια — «Η συμφωνία τώρα να αποσυρθεί, έξω οι Βάσεις και οι Αμερικανοί»

Να ακυ­ρω­θεί τώρα η  Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις βάσεις απαι­τούν χιλιά­δες δια­δη­λω­τές που έχουν κατα­κλύ­σει τα Προ­πύ­λαια. Στο βήμα αυτή…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΑΘΗΝΑ: Συνεχή συνθήματα στις προσυγκεντρώσεις ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις

Συνε­χή είναι τα συν­θή­μα­τα από τις προ­συ­γκε­ντρώ­σεις και ενώ οι δια­δη­λω­τές πορεύ­ο­νται δυνα­μι­κά προς τα Προ­πύ­λαια. «Η συμ­φω­νία τώρα να…

Επικαιρότητα
ΑΘΗΝΑ Ξεκινούν οι προσυγκεντρώσεις — «Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι βάσεις, καμία συμμετοχή στις επεμβάσεις»

«Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγου­νε οι βάσεις, καμία συμ­με­το­χή στις επεμ­βά­σεις», «Όχι στους πολέ­μους των ιμπε­ρια­λι­στών, ζήτω η φιλία των…

Επικαιρότητα
ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ: Πάρτε πίσω τη Συμφωνία! Καμία συμμετοχή στο ιμπεριαλιστικό μακελειό!

Ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα ακύ­ρω­σης της Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις βάσεις και ενά­ντια σε κάθε εμπλο­κή της χώρας στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σφα­γεία αποτελούν…

Κοινωνία
Μεγάλο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 26 Φλεβάρη: Απλώνεται το αγωνιστικό κάλεσμα για την προστασία της υγείας και του λαϊκού εισοδήματος

Στις 12 μ. στο Σύνταγ­μα η συγκέ­ντρω­ση Την ίδια μέρα δια­δη­λώ­νουν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη Συγκε­ντρώ­σεις και σε άλλες πόλεις Με νέες…

Επικαιρότητα
Μεγάλη πορεία Πάτρα-Αθήνα με όλα τα μέσα: Παλεύουμε για τη ζωή, τη δουλειά και τα δικαιώματά μας!

Με από­φα­ση και του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου εγκρί­θη­κε η μεγά­λη πρω­το­βου­λία της δημο­τι­κής αρχής Απέ­να­ντι στον λαό και τα αιτή­μα­τά του…

Επικαιρότητα
Συλλαλητήριο Σύνταγμα — Με αγώνα κατακτάμε τα δικαιώματα μας ‑Νίκησαν οι εργαζόμενοι της COSCO (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ο πολυ­ή­με­ρος αγώ­νας στην COSCO οδή­γη­σε σε μια πρώ­τη νίκη! Συνε­χί­ζου­με! δηλώ­νουν οι λιμε­νερ­γά­τες https://youtu.be/vgRpWMHY5Xc Ικα­νο­ποι­ή­θη­καν τα περισ­σό­τε­ρα αιτή­μα­τα του…

Κοινωνία
Μεγάλο συλλαλητήριο των συνδικάτων — Όλοι στον αγώνα για σύγχρονα δικαιώματα ενάντια στα αντεργατικά μέτρα

Κάλε­σμα αντε­πί­θε­σης σαλ­πί­ζουν πάνω από 400 συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις σε όλη τη χώρα, που βγαί­νουν στους δρό­μους από σήμε­ρα Πέμ­πτη με…