Περιήγηση: Σφαγή στην Παλαιστίνη

Διεθνή
Νεκρά ή τραυματισμένα κατοικίδια: στη Γάζα τα ζώα πλήρωσαν και αυτά το τίμημα δολοφονικού ισραηλινού χτυπήματος

Μια σπα­σμέ­νη γυά­λα για χρυ­σό­ψα­ρο, πανι­κό­βλη­τα που­λιά μέσα στο κλου­βί τους, πλή­θος ζώων που χρειά­ζε­ται θερα­πεία. Η απώ­λεια ή ο…

Διεθνή
Ο ΟΗΕ αρχίζει διεθνή έρευνα για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και το Ισραήλ

Το Συμ­βού­λιο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των των Ηνω­μέ­νων Εθνών απο­φά­σι­σε σήμε­ρα τη διε­νέρ­γεια διε­θνούς έρευ­νας για τις παρα­βιά­σεις των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των που…

Διεθνή
Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Γάζας μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, δήλωσε η Ύπατη Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η Ύπα­τη Αρμο­στής του ΟΗΕ για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα δήλω­σε σήμε­ρα πως οι φονι­κές επι­δρο­μές του Ισρα­ήλ στη Λωρί­δα της…

Διεθνή
Μέρα οργής στη Δυτική Όχθη — Ισοπεδώνει νοσοκομεία και υποδομές το Ισραήλ και προετοιμάζει για νύχτα τρόμου

Σφο­δρές συγκρού­σεις σημειώ­θη­καν σήμε­ρα στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη στις δια­δη­λώ­σεις στο πλαί­σιο της γενι­κής απερ­γί­ας των Παλαι­στι­νί­ων κατά της ισραηλινής…

Επικαιρότητα
Χιλιάδες Παλαιστίνιοι διώχνονται τα σπίτια τους — ο Δένδιας επιτόπου για την παροχή ευρωατλαντικών «υπηρεσιών»

Στο Ισρα­ήλ και την Παλαι­στί­νη θα μετα­βεί αύριο Τρί­τη 18 Μάη, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Νίκος Δέν­διας σε μια προ­σπά­θεια της…