Περιήγηση: σχολείο

Διεθνή
Ρωσία: Μαθήτρια πυροβόλησε και τραυμάτισε 3 ανθρώπους στο σχολείο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Μια μαθή­τρια τραυ­μά­τι­σε σήμε­ρα τρεις ανθρώ­πους πυρο­βο­λώ­ντας τους στο σχο­λείο όπου φοι­τού­σε στην πόλη Μπριάνσκ της Ρωσί­ας και στη συνέχεια…

Παιδεία
ΤΕ Σερρών της ΚΝΕ: Η έκθεση για τον θάνατο του 11χρονου Βασίλη αναδεικνύει την εγκληματική λογική του κόστους – οφέλους

Σε ανα­κοί­νω­σή της για την έκθε­ση των εμπει­ρο­γνω­μό­νων για τον θάνα­το του 11χρονου Βασί­λη στο 9ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Σερ­ρών από…

Κοινωνία
Μενίδι: «Λίμνη» οι αίθουσες του 23ου Δημοτικού Σχολείου (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Σε «λίμνη» έχουν μετα­τρα­πεί αίθου­σες του 23ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Αχαρ­νών, μετά την πρω­ι­νή βρο­χό­πτω­ση, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τα σοβα­ρά κτι­ρια­κά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει και αυτή η…

Κοινωνία
Γονείς κατέθεσαν αγωγή σε δασκάλα γιατί πρόβαλλε ταινία «ομοφυλοφιλικού περιεχομένου»

Αγω­γή σε βάρος δασκά­λας της Τετάρ­της δημο­τι­κού σχο­λεί­ου της Αθή­νας κατέ­θε­σαν γονείς ενός 10χρονου μαθη­τή, υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως η εκπαι­δευ­τι­κός έβαλε…

Διεθνή
ΗΠΑ: Εξάχρονος μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε δασκάλα — «Δεν ήταν αθέλητος πυροβολισμός»

Ένας εξά­χρο­νος μαθη­τής πυρο­βό­λη­σε και τραυ­μά­τι­σε μια δασκά­λα σε σχο­λείο της πόλης Νιού­πορτ Νιουζ, στην Βιρ­τζί­νια των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών. Το…