Περιήγηση: Σωτήρης Μουστάκας

Κινηματογράφος
Σωτήρης Μουστάκας, λαϊκός ηθοποιός, με το πηγαίο ταλέντο, που τίμησε το θέατρο και τον κινηματογράφο

Ο Σωτή­ρης Μου­στά­κας, ο ηθο­ποιός με το μονα­δι­κό — από­λυ­τα προ­σω­πι­κού είδους, μεγέ­θους, χιού­μορ και εκφρα­στι­κών μέσων — υπο­κρι­τι­κό χάρι­σμά του,…