Περιήγηση: Το κόκκινο αερόστατο

Επικαιρότητα
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του «κόκκινου Αερόστατου»

Μόλις κυκλο­φό­ρη­σε το νέο τεύ­χος του περιο­δι­κού «κόκ­κι­νο Αερό­στα­το… γεμά­το ιστο­ρί­ες που δεν περι­μέ­νε­τε», που επι­με­λεί­ται η Δια­τμη­μα­τι­κή Επι­τρο­πή της ΚΕ του ΚΚΕ για…

Πολιτισμός
«ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ» 🚩 Κυκλοφορεί το 11ο τεύχος

🔻 Κυκλο­φο­ρεί το 11ο τεύ­χος του περιο­δι­κού που επι­με­λεί­ται η Δια­τμη­μα­τι­κή Επι­τρο­πή της ΚΕ του ΚΚΕ για τις μικρό­τε­ρες ηλι­κί­ες νεο­λαί­ας, «Το κόκ­κι­νο Αερό­στα­το… γεμάτο…