Περιήγηση: Τροχαίο Βουλή

Κοινωνία
Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στον αστυνομικό για το θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή

Το αδί­κη­μα της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από αμέ­λεια απο­δί­δει ο εισαγ­γε­λέ­ας στον αστυ­νο­μι­κό, που τον περα­σμέ­νο Μάρ­τιο, ως οδη­γός του υπη­ρε­σια­κού αυτοκινήτου…

Κοινωνία
#Σκατιάνα: Οργή στο Twitter για τις αθλιότητες της Τ. Στεφανίδου με αφορμή το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλή

Την δικαιο­λο­γη­μέ­νη οργή του κόσμου στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης προ­κά­λε­σε η παρου­σί­α­στρια Τατιά­να Στε­φα­νί­δου η οποία απο­φά­σι­σε να κατα­πια­στεί με…

Κοινωνία
Σοβαρά ερωτήματα για τους χειρισμούς της ΕΛ.ΑΣ. σε θανατηφόρο τροχαίο με εμπλοκή ΙΧ της Βουλής — Προσπάθεια συγκάλυψης (ΒΙΝΤΕΟ)

Η στά­ση της αστυ­νο­μί­ας σε τρο­χαίο στην πλαϊ­νή είσο­δο της Βου­λής με εμπλο­κή αυτο­κι­νή­του της Βου­λής προ­κα­λεί πολ­λά ερω­τή­μα­τα. Αστυνομικός…