Περιήγηση: Φοιτητικές εκλογές

Επικαιρότητα
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: Πρώτη δύναμη η “Πανσπουδαστική ΚΣ” ‑Φωτο🎥Video

Συνε­χί­ζε­ται η δημο­σί­ευ­ση απο­τε­λε­σμά­των των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών στην σελί­δα Η σελί­δα ενη­με­ρώ­νε­ται συνε­χώς με τα μόνα έγκυ­ρα απο­τε­λέ­σμα­τα από όλους…

Παιδεία
Αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών: Πρώτη δύναμη η «Πανσπουδαστική ΚΣ»

Έχει προ­χω­ρή­σει η δημο­σί­ευ­ση απο­τε­λε­σμά­των των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών στην σελί­δα http://www.pksekloges.gr/foititikes-24/ Η σελί­δα θα ενη­με­ρώ­νε­ται συνε­χώς με τα μόνα έγκυρα…

Επικαιρότητα
Φοιτητικές εκλογές 2024: Σήμερα να ακουστεί δυνατά: «Πανσπουδαστική» πρώτη δύναμη ξανά!

Στις κάλ­πες προ­σέρ­χο­νται οι φοι­τη­τές σε όλη τη χώρα στέλ­νο­ντας μήνυ­μα για δυνα­τούς συλ­λό­γους Σήμε­ρα μιλά­νε οι φοι­τη­τές! Σήμε­ρα στέλνουν…

Επικαιρότητα
Σάρωσε η “Πανσπουδαστική ΚΣ” – 1η με άνοδο σε ψήφους και ποσοστά — Δείτε τα τελικά αποτελέσματα

Η σαρω­τι­κή νίκη της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ», στις χθε­σι­νές φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη χρο­νιά, επι­βε­βαιώ­νε­ται και από τα νεό­τε­ρα _…

Παιδεία
ΚΝΕ: «Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γράφουν ιστορία! Η Πανσπουδαστική Κ.Σ. είναι ξανά 1η δύναμη πανελλαδικά!»

«Στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, χιλιά­δες νέοι και νέες έστει­λαν μήνυ­μα ελπί­δας και αισιο­δο­ξί­ας με τη σαρω­τι­κή επι­κρά­τη­ση της Παν­σπου­δα­στι­κής! Με βάση…