Περιήγηση: Φράχτης Έβρου

Διεθνή
Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ: Η νέα προωθούμενη συμφωνία με την Τουρκία μετατρέπει τους ξεριζωμένους σε πιόνια ενός ευρύτερου επικίνδυνου γεωπολιτικού παζαριού

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τη συνε­δρί­α­ση του ΚΥΣΕΑ: «Η σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση του ΚΥΣΕΑ…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ασφάλεια και σταθερότητα για τον λαό είναι ο κοινός αγώνας Ελλήνων και ξένων εργατών για ζωή και δουλειά με δικαιώματα

Σε ανα­κοί­νω­σή του για την επί­σκε­ψη του Κ. Μητσο­τά­κη στον Έβρο και την αντι­πα­ρά­θε­ση για τον «φρά­χτη», το Γρα­φείο Τύπου…

Επικαιρότητα
Κυβέρνηση ΝΔ: Μεγαλώνει κατά 80 χλμ τον φράχτη στον Έβρο για την ανάσχεση των ροών των ξεριζωμένων

Κατά 80 ολό­κλη­ρα χιλιό­με­τρα ετοι­μά­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση να επε­κτεί­νει τον «φρά­χτη» στον Έβρο, που απο­τε­λεί ένα από τα κύρια «όπλα»…