Περιήγηση: Φράχτης Έβρου

Επικαιρότητα
Κυβέρνηση ΝΔ: Μεγαλώνει κατά 80 χλμ τον φράχτη στον Έβρο για την ανάσχεση των ροών των ξεριζωμένων

Κατά 80 ολό­κλη­ρα χιλιό­με­τρα ετοι­μά­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση να επε­κτεί­νει τον «φρά­χτη» στον Έβρο, που απο­τε­λεί ένα από τα κύρια «όπλα»…