Περιήγηση: Φωτιά σε πλοίο

Επικαιρότητα
Φωτιά πλοίο Euroferry Olympia: Λιγοστεύουν οι ελπίδες για τους 12 αγνοούμενους — Συνελήφθη ο πλοίαρχος και 2 μηχανικοί

Κορυ­φώ­νε­ται η αγω­νία για τους 12 αγνο­ού­με­νους του φλε­γό­με­νου πλοί­ου «Euroferry Olympia», ενώ όσο περ­νούν οι ώρες οι ελπί­δες λιγοστεύουν.…

Επικαιρότητα
Φωτιά πλοίο Euroferry Olympia: Αγωνία για τους 12 αγνοούμενους- Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τους

Συνε­χί­ζε­ται το έργο της πυρό­σβε­σης στο επι­βα­τη­γό-οχη­μα­τα­γω­γό πλοίο Euroferry Olympia στο οποίο χθες εκδη­λώ­θη­κε πυρ­κα­γιά, πιθα­νόν στο τρί­το κατά­στρω­μα, ενώ…

Επικαιρότητα
Φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia: Διασώθηκαν οι δύο εγκλωβισμένοι — Διακόπηκαν οι έρευνες — Αγνοούνται 11

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η διά­σω­ση των δύο εγκλω­βι­σμέ­νων οδη­γών που βρί­σκο­νταν στο φλε­γό­με­νο πλοίο «Euroferry Olympia», στο οποίο τα μεσά­νυ­χτα ξέσπα­σε πυρκαγιά…

Επικαιρότητα
Φωτιά στο πλοίο Euroferry Olympia: Μεταφέρονται στην Κέρκυρα οι επιβάτες – Ένα άτομο στο νοσοκομείο

Σε παρα­πλέ­ο­ντα πλοία και σκά­φη έχουν μετα­φερ­θεί, σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες, 278 επι­βαί­νο­ντες του οχη­μα­τα­γω­γού πλοί­ου Euroferry Olympia, στο…