Περιήγηση: Χρυσαυγίτες

Επικαιρότητα
Καλογρέζα: Θρασύδειλη επίθεση χρυσαυγιτών στο εκλογικό περίπτερο του ΚΚΕ

Την επί­θε­ση φασι­στών κατά του εκλο­γι­κού περί­πτε­ρου του ΚΚΕ, στην Καλο­γρέ­ζα, καταγ­γέλ­λει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Καλο­γρέ­ζας — Αλσού­πο­λης του ΚΚΕ.…

Κοινωνία
Καλαμαριά: Ταυτοποιήθηκαν οι πέντε χρυσαυγίτες για την έφοδο στην έκθεση του Σεργκέι Αντρέεφσκι

Πέντε άτο­μα ταυ­το­ποι­ή­θη­καν από την Αστυ­νο­μία για την εισβο­λή κου­κου­λο­φό­ρων στην έκθε­ση του Σερ­γκέι Αντρέ­εφ­σκι από τη Βόρεια Μακε­δο­νία, στα…

Πολιτική
Ακροδεξιά νομικά τερτίπια — «Ξεπάγωμα» του «ΕΑΝ» για να συμμετάσχουν στις εκλογές τα στελέχη του Κασιδιάρη

Την επα­να­φο­ρά του κόμ­μα­τoς «ΕΑΝ», που είχε ιδρύ­σει ο ίδιος στις 13 Φεβρουα­ρί­ου του 2022 αλλά ανέ­στει­λε πρό­σφα­τα τη λειτουργία…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Ακροδεξιοί επιδιώκουν να ξαναγραφεί και να πλαστογραφηθεί η ιστορία της πόλης

Αγω­νι­στές και από­γο­νοι αγω­νι­στών της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την από­φα­ση της Εθνι­κής Αρχής Δια­φά­νειας να διε­νερ­γή­σει «έλεγ­χο νομι­μό­τη­τας» της…

Επικαιρότητα
Τροπολογία: Μερική στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για τους καταδικασμένους χρυσαυγίτες

Φραγ­μό στη συμ­με­το­χή κατα­δι­κα­σθέ­ντων για κακουρ­γη­μα­τι­κές πρά­ξεις σε επι­τε­λι­κές θέσεις κομ­μα­τι­κών σχη­μα­τι­σμών, καθώς και στο δικαί­ω­μα του εκλέ­γειν, βάζει τροπολογία…

Επικαιρότητα
Χρυσαυγίτες: Βγήκαν απ’ τις τρύπες τους και έκαναν πορεία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Μπο­ρεί η ναζι­στι­κή-εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή να έχει κατα­δι­κα­στεί και με δικα­στι­κή από­φα­ση, όμως τα απο­μει­νά­ρια των φασι­στών, οι οπα­δοί της…

Πολιτική
Περιφέρεια Αττικής: Η διοίκηση Πατούλη συνεχίζει να προσκαλεί τους εγκληματίες ναζί της Χ.Α. σε συνεδρίασεις!

«Οι ναζι­στές δεν έχουν καμιά δου­λειά στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αττι­κής. «Η θέση των…