Περιήγηση: Χρυσαυγίτες

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Ακροδεξιοί επιδιώκουν να ξαναγραφεί και να πλαστογραφηθεί η ιστορία της πόλης

Αγω­νι­στές και από­γο­νοι αγω­νι­στών της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την από­φα­ση της Εθνι­κής Αρχής Δια­φά­νειας να διε­νερ­γή­σει «έλεγ­χο νομι­μό­τη­τας» της…

Επικαιρότητα
Τροπολογία: Μερική στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για τους καταδικασμένους χρυσαυγίτες

Φραγ­μό στη συμ­με­το­χή κατα­δι­κα­σθέ­ντων για κακουρ­γη­μα­τι­κές πρά­ξεις σε επι­τε­λι­κές θέσεις κομ­μα­τι­κών σχη­μα­τι­σμών, καθώς και στο δικαί­ω­μα του εκλέ­γειν, βάζει τροπολογία…

Επικαιρότητα
Χρυσαυγίτες: Βγήκαν απ’ τις τρύπες τους και έκαναν πορεία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Μπο­ρεί η ναζι­στι­κή-εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή να έχει κατα­δι­κα­στεί και με δικα­στι­κή από­φα­ση, όμως τα απο­μει­νά­ρια των φασι­στών, οι οπα­δοί της…

Πολιτική
Περιφέρεια Αττικής: Η διοίκηση Πατούλη συνεχίζει να προσκαλεί τους εγκληματίες ναζί της Χ.Α. σε συνεδρίασεις!

«Οι ναζι­στές δεν έχουν καμιά δου­λειά στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αττι­κής. «Η θέση των…

Επικαιρότητα
«Κομμούνια θα γίνεται σαπούνια»: Θρασύδειλη επίθεση χρυσαυγιτών νεοναζί στα γραφεία του ΚΚΕ στις Συκιές

Τη θρα­σύ­δει­λη επί­θε­ση από ναζι­στές στα γρα­φεία της καταγ­γέλ­λει η ΚΟΒ Συκε­ών του ΚΚΕ, καλώ­ντας το λαό και τη νεο­λαία της…