Περιήγηση: Όμικρον

Επικαιρότητα
Εξέλιξη πανδημίας: Σε ύψη που τρομάζουν για μια ακόμα ημέρα ο αριθμός των κρουσμάτων

Η υπερ-μετα­δο­τι­κή μετάλ­λα­ξη Όμι­κρον καλ­πά­ζει και  αυξά­νει εκθε­τι­κά τις λοι­μώ­ξεις. Για ακό­μη μία ημέ­ρα ο αριθ­μός των κρου­σμά­των εκτο­ξεύ­τη­κε σε…

Διεθνή
Η πανδημία στον κόσμο: Μείωση της καραντίνας για να γυρνάνε πιο γρήγορα στη δουλειά οι εργαζόμενοι με κορονοϊό!

Απο­κα­λυ­πτι­κή η από­φα­ση — «πυξί­δα» των ΗΠΑ για περιο­ρι­σμό της καρα­ντί­νας σε «ασυμ­πτω­μα­τι­κούς ασθε­νείς» με Covid-19 Καθώς η παραλ­λα­γή «Όμι­κρον»…

Επικαιρότητα
Εξέλιξη πανδημίας: Ελαφρά μειωμένοι οι δείκτες — Σταδιακά αυξάνονται τα κρούσματα με την «Ομικρον»

Σε 6.667 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, τα οποία κατε­γρά­φη­σαν στην Ελλά­δα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με τον Εθνι­κό Οργανισμό…