Περιήγηση: 40ή Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης

Επικαιρότητα
Σε εξέλιξη η 40ή ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ «Καμία συμμετοχή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο! Να κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις!»

Στα βήμα­τα του πρω­το­μάρ­τυ­ρα της Ειρή­νης Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη βαδί­ζει για μία ακό­μη χρο­νιά το αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό κίνη­μα, μέσα από την 40ή…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΕΕΔΥΕ-Επιτροπές Ειρήνης: Σήμερα η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης — Εκδηλώσεις σε όλη την χώρα

Με αιτή­μα­τα «Καμία συμ­με­το­χή στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο! Να κλεί­σουν τώρα όλες οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις! Κανέ­νας φαντά­ρος και αξιω­μα­τι­κός σε αποστολές…

Επικαιρότητα
ΕΕΔΥΕ: Καταγγέλλει τον βανδαλισμό της προτομής του Γρηγόρη Λαμπράκη στον Μαραθώνα

Η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ) καταγ­γέλ­λει και κατα­δι­κά­ζει τον βαν­δα­λι­σμό με φασι­στι­κά σύμ­βο­λα της προτομής…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
40ή Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης: Μυριόστομο μήνυμα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή — Απάντηση στη χυδαία ευρωατλαντική προπαγάνδα

Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στην 40ή Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης την Κυρια­κή 22 Μάη, που φέτος συμπί­πτει με τη μέρα δολο­φο­νί­ας του…