Περιήγηση: ISIS

Διεθνή
Τουλάχιστον 170 οι νεκροί Αφγανοί από την επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ — Aμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του ISIS

Για του­λά­χι­στον 170 νεκρούς Αφγα­νούς από την επί­θε­ση στο αερο­δρό­μιο της Καμπούλ κάνουν λόγο πολ­λά αμε­ρι­κα­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και…

Διεθνή
Ο ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ — Τουλάχιστον 60 νεκροί και 150 τραυματίες

Το Ισλα­μι­κό Κρά­τος ανέ­λα­βε από­ψε την ευθύ­νη για την πολύ­νε­κρη επί­θε­ση στο διε­θνές αερο­δρό­μιο της Καμπούλ, όπως ανέ­φε­ρε ο εξειδικευμένος…

Επικαιρότητα
Συνελήφθη στην Αθήνα μέλος του ISIS, φέρεται να έχει ομολογήσει συμμετοχή σε δολοφονίες

Ένας 27χρονος Σύρος, ο οποί­ος φέρε­ται να ανή­κει στο Ισλα­μι­κό Κρά­τος συνε­λή­φθη σήμε­ρα από την Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή Υπη­ρε­σία στην προ­σφυ­γι­κή δομή…

Διεθνή
Ο ISIS όρισε τον Αμπού Ιμπραήμ αλ Χασέμι αλ Κουράσι διάδοχο του αλ Μπαγκντάντι

Η εξτρε­μι­στι­κή οργά­νω­ση Ισλα­μι­κό Κρά­τος επι­βε­βαί­ω­σε σήμε­ρα ότι ο ηγέ­της της Αμπού Μπα­κρ αλ Μπαγκ­ντά­ντι σκο­τώ­θη­κε, ανέ­φε­ρε το πρα­κτο­ρείο προπαγάνδας…