Περιήγηση: ISIS

Διεθνή
Ρωσία: Οι δράστες του μακελειού στη Μόσχα πληρώθηκαν από «Ουκρανούς εθνικιστές»

Η Ρωσι­κή Ανα­κρι­τι­κή Επι­τρο­πή ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι ανα­κά­λυ­ψε απο­δει­κτι­κά στοι­χεία που δεί­χνουν ότι οι ένο­πλοι που σκό­τω­σαν περισ­σό­τε­ρους από 140…

Διεθνή
Ρωσία: Προφυλακίστηκαν οι τέσσερις φερόμενοι ως δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης

Οι τέσ­σε­ρις συλ­λη­φθέ­ντες που κατη­γο­ρού­νται ότι διέ­πρα­ξαν την τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση της Παρα­σκευ­ής στην αίθου­σα συναυ­λιών Crocus City Hall, στα περίχωρα…

Διεθνή
Μόσχα: Τουλάχιστον 60 νεκροί και 115 τραυματίες στην πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση σε συναυλιακό χώρο

Περισ­σό­τε­ροι από 60 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και 115 τραυ­μα­τί­στη­καν από την τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση σε αίθου­σα συναυ­λιών στα περί­χω­ρα της Μόσχας, για…