Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Vas bien, Fidel»

Επι­μέ­λεια Ομά­δα ¡H.lV.S! //

H φιγού­ρα — γιγα­ντο­γρα­φία στην πρό­σο­ψη του Υπουρ­γεί­ου Συγκοι­νω­νιών του Camilo Cienfuegos επο­νο­μα­ζό­με­νος και Señor de la Vanguardiaπρω­το­πό­ρος» έχει στο πλάι / κάτω τη γρα­φή «¡Vas bien, Fidel!» που έχει την εξής ιστορία:

Σε μια κινη­το­ποί­η­ση με πλή­θος κόσμου να παρα­κο­λου­θεί τον Φιντελ, τον Ιανουά­ριο του 1959 ‑είχαν μπει πια στην Αβά­να- ο Κάστρο διέ­κο­ψε την ομι­λία του για να ρωτή­σει (ρητο­ρι­κά) τον Cienfuegos: “Voy bien, Camilo”; (“Καλά τα πάω, Καμίλο;”) .

Η απά­ντη­σή του Cienfuegos “¡Vas bien, Fidel!” (“καλά, Fidel !!”) επα­να­λή­φθη­κε από τις χιλιά­δες του συγκε­ντρω­μέ­νου / επα­να­στα­τη­μέ­νου / ένο­πλου λαού και έγι­νε ένα από τα σλό­γκαν της επα­νά­στα­σης ‑όπως και το περί­φη­μο «¡Aqui no se rinde nadie (carajo)!» -εδώ κανείς δεν παρα­δί­νε­ται (γαμώ­το!)

Και «χάθη­κε» στα 27 του χρόνια!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο