Περιήγηση: Camilo Cienfuegos

Σκίτσα
«Vas bien, Fidel»

Επιμέλεια Ομάδα ¡H.lV.S! // H φιγούρα – γιγαντογραφία στην πρόσοψη του Υπουργείου Συγκοινωνιών του Camilo Cienfuegos επονομαζόμενος και “Señor de la Vanguardia”…